Půjčovna kánoí-Lenora,Soumarský Most,Pěkná,Nová Pec.Přeprava kánoí přes Lipno

Spestřete si pobyt na Šumavě alespoň jedním stráveným dnem plavbou kánoí po Vltavě protékající nedotčenou přírodou.Je možné si vybrat ze tří tras dle délky plavby a sil.

TRASADOBA PLAVBYVZDÁLENOSTCENA
Pěkná- Nová Pec ca. 2hod.8km.400kč
Soumarský Most - Pěkná ca. 4hod.17,6km.600kč
Soumarský Most - Nová Pec ca. 6hod.25,6km.600kč

Možnost vyplutí též z Lenory.

Cena zahrnuje 1ks kánoe pro dvě os.,pádla,vesty,vak,dovoz a odvoz kánoí.

Každý den vyjíždíme z kempu v Nové Peci v 10 hod.a mikrobusem vás přepravíme do místa vyplutí.Tam si převezmete lodě s výbavou a už na vás čeká několik překrásných hodin plavby.Budete proplouvat první zónou Národního parku,takže se smí vystupovat pouze na vyznačených místech.Při nízkém stavu vody je vyhlášen zákaz splouvání řeky v úseku Lenora-Pěkná.Tento zákaz vyhlašuje Správa Národního paku Šumava.Minimální hladina a způsob vyhlašování zákazu.

Další odjezd z Nové Pece je přbližně ve 12 hod.a dle domluvy.Pro ty kteří pro přepravu na Soumarský most či do Lenory využijí vlakového spojení je zde jízdní řád ČD.
Vodáckou sezonu začínáme 1.května a končíme 31.října.

Prosím naplánujte si dovolenou a zarezervujte si své kánoe a ubytování včas!!!


Bližší informace na tel.607 833 139. Online-objednávka kánoí formular.php
 Online-objednávka kánoí
 
Jméno: Příjmení:
Ulice: Země:  PSČ: 
Bydliště: Telefon:
email: Mobil:
Termín: Počet kánoí VYDRA(dvě sedačky):
Počet kánoí SIUX(tři sedačky):
Dospělí: Děti: Počet vest:
Zde se můžete zeptat nebo nechat vzkaz:
 
 
 
Aktuální informace o splouvání:
Informační středisko Stožec - tel.: 388 335 014

Pro splouvání Vltavy v úseku Lenora - Soumarský Most - most u Pěkné se stanovuje minimální stav vody, který je vyznačen na nástupním místě Soumarský Most na vodočetné lati červenou ryskou o šíři 2 cm u pravého mostního pilíře.Při zaklesnutí vodní hladiny pod horní okraj červené rysky vydá Správa NPa CHKO Šumava do 8:00 hodin ráno upozornění,že v případě setrvalého stavu vody, nebo zaklesnutí vodní hladiny bude řeka v tomto úseku pro splouvání uzavřena po 24 hodinách. Úsek řeky Vltavy z nástupního místa most Pěkná do Nové Pece se splouvá bez omezení stavem vody.

Úsek - Borová Lada - Polka:
Splavný od 15.3. do 31.5.
V denní době od 8.00 hod. do 18.00 hod.

Pozn.: Úsek Polka - Lenora leží na území CHKO a splouvání zde není omezeno

     Základní údaje:
     meandrující bystřina až zklidněná řeka
     obtížnost WW I
     délka trasy: Borová Lada-Horní Vltavice 13 km
     Horní Vltavice-Lenora 8 km.

Úsek - Lenora - Soumarský Most :
Splavný od 1.5. do 31.10.
V denní době od 8.00 hod. do 19.00 hod.

Úsek - Soumarský most - Pěkná :
Splavný od 1.5. do 31.10.
V denní době od 8.00 hod. do 19.00 hod.

Úsek - Pěkná - Nová Pec:
Splavný
od   1.5. do   14.6. - 8:00 - 19:00 hodin
od 15.6. do   15.8. - 8:00 - 20:00 hodin
od 16.8. do 31.10. - 8:00 - 19:00 hodin

     Základní údaje:
     klidný meandrující tok
     obtížnost ZW
     délka trasy: Lenora-Soumarský Most 6 km
     Soumarský Most - Nová Pec 27 km.
Nástupními místy jsou Čeňkova Pila, Borová Lada, Lenora, Soumarský Most a most u Pěkné.
Odpočinkovými místy jsou Chlumský most, železniční most u osady Dobrá a most u Pěkné.
Výstupními místy jsou most u Pěkné a Nová Pec.

Převážná většina trasy prochází I.zónou, případně klidovým územím NP Šumava - Vltavským luhem.
Zonace má za účel chránit zdejší unikátní floru a faunu před škodlivými vodáky, respektujte proto Návštěvní řád NP Šumava a bohy.